Kategorie
Libertarianizm

Mapa pozytywnych zmian

Poniższy obrazek jest odnośnikiem do animacji GIF pokazującej ewolucję w legalnym dostępie do broni palnej w USA od 1986 roku do 2011.

Z opisu nie wynika, ale zapewne chodzi o prawo noszenia broni ukrytej (Concealed Carry). Czerwone – stany, które nie wydają pozwoleń obywatelom na noszenie broni (wiadomo, czerwone, czyli złe). Zielone to stany, w których nie jest wymagane w ogóle pozwolenie (niegdyś Vermont, teraz więcej). Żółte – stany, gdzie urzędnik decyduje wedle swojego uznania o wydaniu pozwolenia. Niebieskie – stany, gdzie pozwolenie jest automatyczne wydawane, o ile obywatel spełni określone warunki, czyli nie zależy od urzędniczej decyzji.

Zmiany bardzo pozytywne. Niechlubnym wyjątkiem jest Illinois. Oby jak najkrócej.