Kategorie
Libertarianizm

The Machinery Of Freedom: Illustrated summary

Znakomity ilustrowany wykład Davida Friedmana o prywatnym systemie tworzenia i egzekwowania prawa: