Kategorie
Libertarianizm

Zasady wolnego społeczeństwa

Dla tych, dla których hardkorowy libertarianizm jest trochę przerażający, taka trochę złagodzona wersja autorstwa amerykańskiego kongresmena Rona Paula:

  1. Prawa przynależą jednostkom, nie grupom. Pochodzą one z natury i rząd nie może ich ani nadawać, ani odbierać.
  2. Dozwolone są wszystkie pokojowe i dobrowolne formy społecznej współpracy. Przyzwolenie jest podstawą porządku społecznego i gospodarczego.
  3. Legalnie nabyta własności należy do jednostek lub dobrowolnych grup. Rząd nie może pozbawiać tej własności na mocy arbitralnych decyzji.
  4. Rząd nie może redystrybuować prywatnego bogactwa, ani też nadawać specjalnych przywilejów jednostkom lub grupom.
  5. Jednostki odpowiadają za swoje czyny. Rząd nie może i nie powinien chronić nas przed nami samymi.
  6. Rząd nie może domagać się monopolu w kwestii należących do ludzi pieniędzy. Rządy nigdy nie mają prawa zajmować się oficjalnym fałszowaniem pieniądza, nawet w imię stabilności makroekonomicznej.
  7. Zakazane są wojny zaczepne, nawet gdy będą nazywane prewencyjnymi, oraz nawet gdy będą dotyczyć wyłącznie stosunków handlowych.
  8. Unieważnienie prawa (jury nullification), czyli prawo przysięgłych do oceniania nie tylko faktów, ale i samego prawa, jest prawem obywateli i normą sądową.
  9. Zabronione są wszelkie formy niedobrowolnej służby, czy to niewolnictwo, czy też pobór do wojska, przymusowe zrzeszanie się, czy przymusowa dystrybucja bogactwa.
  10. Rządy muszą przestrzegać tych samych praw, których przestrzegania oczekują przez innych, a tym samym nigdy nie wolno używać im siły, aby kształtować zachowania, manipulować procesami społecznymi, zarządzać gospodarką, czy mówić innym krajom jak mają się zachowywać.

Jeśli masz wątpliwości, czy żyjesz w wolnym społeczeństwie, to przyjrzyj się jak pasuje ono choćby do tych 10 zasad.