Kategorie
Libertarianizm

Libertarianizm w…

…jednym słowie:

Własność – Ludwig von Mises

…jednym słowie z myślnikiem:

Samo-posiadanie

…jednym zdaniu:

Własność nie istnieje dlatego, że są prawa, ale te prawa istnieją, bo jest własność. – Frédéric Bastiat

…jednym zdaniu:

Inni ludzie nie są twoją własnością. – Roderick Long

…w dwóch zdaniach:

Problem jest zawsze ten sam: albo rząd, albo rynek. Nie ma trzeciego rozwiązania. – Ludwig von Mises

…w jednym akapicie:

Rząd do gang facetów takich samych jak ty czy ja. Nie mają, jeden z drugim, specjalnych talentów do rządzenia, posiadają jedynie talent do zdobycia i utrzymywania urzędu. Ich głównym narzędziem w tym celu jest wyszukiwanie grup, które domagają się czegoś, czego nie mogą dostać, i obiecywanie dania im właśnie tego. W dziewięciu na dziesięć przypadkach obietnica ta nie jest nic warta. W dziesiątym przypadku spełniania jest przez ograbienie A, aby zaspokoić B. Innymi słowy to brokerzy rozboju, a każde wybory to coś w rodzaju udziału w aukcji skradzionych w przyszłości dóbr. – H.L. Mencken

…w jednej książce:

Etyka Wolności” – Murray N. Rothbard

Zaczerpnięte ze strony Economics.org.au – tam jest tego więcej.