Kategorie
Libertarianizm

Wielki Brat nieskuteczny

Jak donosi BBC, ktoś zadał sobie trud zbadania skuteczności działania miliona kamer obserwujących londyńczyków, oczywiście w celu poprawy ich bezpieczeństwa i podniesienia wykrywalności przestępstw. Okazuje się, że do wykrycia jednego przestępstwa potrzeba 1000 kamer – to znaczy owe milion kamer przyczyniło się do wykrycia zaledwie tysiąca przestępstw. Mimo utopienia milionów funtów w instalację tych urządzeń i topienia dalszych w ich obsługę, efektywność okazała się dość marna. Jak twierdzi policja „społeczności czują się bezpieczniej”, ale fakty pokazują, że wpływ kamer na bezpieczeństwo jest dość iluzoryczny.

No, ale przydadzą się, jak trzeba będzie wprowadzić wreszcie ten Angsoc.