Kategorie
Libertarianizm

Jestem terrorystą

Spełniam wszystkie wymogi, a konkretnie rutynowo moje działania pokrywają się z podejrzanymi działaniami, które cechują terrorystów:

Korzystam z komputera i internetu, robię zdjęcia, podróżuję, korzystam ze środków transportu, no i mam komórkę. Według brytyjskich władz, dobry kandydat do zadenuncjowania.