Kategorie
Infoanarchizm Libertarianizm

Oddajcie wszystkie klucze

Dziś nastąpiła kolejna, poważna erozja już prawie nie istniejącej wolności w Zjednoczonym Królestwie. Wchodzi właśnie w życie prawo nakazujące, po groźbą 5 lat za kratami za „utrudnianie”, przekazywanie na żądanie policji lub wojska kluczy dostępowych do zaszyfrowanych danych.

Jest to szczególnie groźne w sytuacji, gdy samo fałszywe oskarżenie o posiadanie zaszyfrowanych danych może owocować żądaniem, którego nie sposób spełnić – szczególnie gdy nie mamy zaszyfrowanych danych. To ci dopiero fajny mechanizm do usuwania niewygodnych…

Sama koncepcja, aby kluczami dzielić się z urzędnikami państwowymi, nie cieszy się też wielkim poparciem wielkiego biznesu, który nie po to szyfruje swoje dane, aby dawać do nich klucze tym, których najłatwiej skorumpować.