Kategorie
Libertarianizm

Piątkowy cytacik

William Pitt powiedział w 1783 roku:

Necessity is the plea for every infringement of human freedom. It is the argument of tyrants; it is the creed of slaves.

Po polsku:

Konieczność jest wymówką dla każdego naruszenia wolności człowieka. To argument tyranów; to kredo niewolników.

Dość to trafne w czasach „wojny z terroryzmem” wymagających nowych, koniecznych wyrzeczeń z naszej strony.