Kategorie
Libertarianizm

Słowo na niedzielę

Cytacik z Tomasza Jeffersona:

Prawa, które zakazują posiadania broni… rozbrajają jedynie tych, którzy nie mają, ani inklinacji ani determinacji do popełniania przestępstw… Prawa takie czynią sprawy gorszymi dla napadanych, a lepszymi dla napastników. Służą raczej do zachęty niż przeciwdziałaniu zabójstwom, gdyż nieuzbrojony człowiek może zostać skuteczniej zaatakowany przez uzbrojonego.