Kategorie
Libertarianizm

Garść cytatów

Dawno nie było, więc trochę cytatów…

„Każdy chce żyć na koszt państwa. Zapominają jednak, że państwo żyje na koszt każdego.” Frédèric Bastiat

„Ekstremizm w obronie wolności nie jest grzechem, umiarkowanie w dążeniu do sprawiedliwości nie jest cnotą.” Barry Goldwater

„Najmniejszą mniejszością na Ziemie jest jednostka. Ci, którzy odmawiają praw jednostkom, nie mogą twierdzić, że są obrońcami mniejszości.” Ayn Rand

„Niektóre pomysły wydają się tak wykonalne, że mogą zawieść dziewięć razy pod rząd, a wciąż będą wiarygodne za dziesiątym razem. Inne pomysły wydają się tak niewykonalne, że mogą powieść się dziewięć razy pod rząd, wciąż nie będą wiarygodne za dziesiątym razem. Rządowe interwencje w gospodarce należą do tego pierwszego rodzaju pomysłów, a działanie wolnego rynku znajduje się pośród tych drugich.” Thomas Sowell

„Wiedza jest jedną z tych rzeczy, którą możesz rozdać innym, nie umniejszając sobie ilości, która ci pozostała.” Thomas Sowell

„Demokracja to dwa wilki i owca głosujący co będzie na obiad. Wolność to dobrze uzbrojona owca kwestionująca to głosowanie.” Benjamin Franklin

I wersja „extended” powyższego, nieznanego autorstwa:

Demokracja: Dwa wilki i owca, którzy głosują co będzie na obiad.
Demokracja reprezentacyjna: Dwa tysiące wilków i tysiąc owiec wybierających dwa wilki i owcę, którzy głosują co będzie na obiad.
Republika konstytucyjna: Dwa tysiące wilków i tysiąc owiec wybierających dwa wilki i owcę, którzy głosują co będzie na obiad, ale ograniczonych Konstytucją, która zabrania im jeść owiec. Sąd Najwyższy głosami 5 wilków przeciwko 4 owcom stwierdza, że baran to nie owca.
Wolność: Dobrze uzbrojona owca kwestionująca powyższe głosowania.

I na koniec zaproszenie do poczytania tego, co sądzi o demokracji Hans-Herman Hoppe.